Cuprins
Return to ALLO 

 1. ALLO Limbaj Algebric pentru Optimizare Lineara

2. O problema suport expunere limbaj
        2.1 Un model ALLO a problemei expuse
        2.2 Rezumat din raportul optimizator pe problema data

3. Setul de caractere ALLO

4. Structura unui program ALLO
       4.1. Sectiunea Variabilelor Auxiliare Model
       4.2. Sectiunea Variabilelor Model
       4.3. Sectiunea Functiilor Obiectiv Model
       4.4. Sectiunea Restrictiilor Model

5. Elementele limbajului ALLO
       5.1. Comentarii
       5.2. Nume
       5.3. Cuvinte cheie rezervate
       5.4. Constante
                 5.4.1. Constante Intregi
                 5.4.2. Constante Reale
                 5.4.3. Constante domeniu
                 5.4.4. Siruri de caractere
       5.5. Masive
                 5.5.1. Lista dimensiuni
                 5.5.2. Mod de alocare
                 5.5.3. Referinta la un element de masiv
       5.6. Variabile
                 5.6.1. Variabile auxiliare
                 5.6.2. Variabile auxiliare Intregi
                 5.6.3. Variabile auxiliare Indici
                 5.6.4. Variabile auxiliare Reale
                 5.6.5. Variabile auxiliare Domeniu
                 5.6.6. Variabile auxiliare Nume Fisier
                 5.6.7. Variabile Model
                 5.6.8. Variabile Functii Obiectiv
                 5.6.9. Variabile Restrictii
       5.7.  Operatori
                 5.7.1. Operatori aritmetici
                 5.7.2. Operatori functie
                 5.7.3. Operatori relationali
                 5.7.4. Operatori de marginire variabile simbolice
       5.8 Paranteze
       5.9. Expresii
                5.9.1. Expresii aritmetice
                5.9.2. Expresii conditie de validare
                5.9.3. Expresii simbolice liniare
       5.10. Bocuri repetitive
                5.10.1. Blocul FOR
                5.10.2. Blocul SUM

6. Sintaxa unui program-model ALLO

7. Instructiuni
       7.1. Instructiuni de structurare model
       7.2. Instructiuni de pregatire date auxiliare
                7.2.1. Instructiunea FILE
                7.2.2. Instructiunea RANGE
                7.2.3. Instructiunea INTEGER
                7.2.4. Instructiunea REAL
        7.3. Instructiunea de definire Variabile model
        7.4. Instructiuni de definire functii obiectiv
        7.5. Instructiunea de selectie functie obiectiv
        7.6. Instructiuni de definire restrictii model

Anexe

  Metalimbaj utilizat
 
  Sintaxa ALLO  Return la ALLO