NECULAI ANDREI Home Page


UNCONSTRAINED OPTIMIZATION

Conjugate Directions Methods
NECULAI ANDREI
OPTIMIZARE FARA RESTRICTII
Metode de Directii Conjugate
 • Prefata

 • Cuprins

 • Lista de simboluri si notatii

 • Cap. 1. Introducere

 • 1.1. Optimizare si Stiintele Computationale
  1.2. Rolul algoritmului si a Calculatorului in Optimizare. Complexitate
  1.3. Probleme de Decizie si Optimizare
  1.4. Conditii de Optimalitate pentru Optimizare fara restrictii
 • Cap. 2. Metode de Optimizare fara Restrictii

 • 2.1. Structura Metodelor Locale de Optimizare fara Restrictii
  2.2. O Metoda Generala de Optimizare fara Restrictii
  2.3. Metode de Optimizare fara Restrictii
  2.4. Criterii de Convergenta
  2.5. Caracterizarea Convergentei
 • Cap.3. Directii Conjugate. Ortogonalizare

 • 3.1. Proprietati
  3.2. Procesul de Ortogonalizare Gram-Schmidt
  3.3. Subspatii si Vectori Ortogonali
 • Cap. 4. Metode de Directii Conjugate pentru Rezolvarea Sistemelor de Ecuatii Algebrice Liniare

 • 4.1. Algoritmul de Gradienti Conjugati si Variantele sale
  4.2. Preconditionare
  4.3. Metoda Newton Trunchiata pentru Optimizare fara restrictii
  4.4. Discretizarea Ecuatiilor Diferentiale cu Derivate Partiale
 • Cap. 5. Metoda Gradientilor Conjugati pentru Optimizarea Functiilor Patratice
 • Cap. 6. Metoda Gradientilor Conjugati ca un Proces Optimal
 • Cap. 7. Metoda Gradientilor Conjugati pentru Optimizarea Functiilor Nepatratice

 • 7.1. Metoda Aproximarii Patratice
  7.2. Metodele Fletcher-Reeves si Polak-Ribiere
  7.3. Metodele de Gradienti Conjugati ca Metode quasi-Newton fara Memorie
  7.4. Metoda Shanno-Phua
  Bibliografie
  Index de notiuni
  Index de autori

  Neculai Andrei,  November 2000