NECULAI ANDREI Home Page


Advanced Mathematical Programming

Theory, Computational Methods, Applications
NECULAI ANDREI
PROGRAMAREA MATEMATICA AVANSATA
Teorie, Metode Computationale, Aplicatii
 • Prefata

 • Cuprins

 • Lista de simboluri si notatii

 • Partea I-a: GENERALITATI

 • Cap.1 Notiuni Fundamentale
  1.1. Programare matematica. Definitii
  1.2. Elemante de algebra liniara
  1.3. Elemante de topologie
  1.4. Elemente de calcul calcul diferential
  1.5. Elemente de analiza convexa
  1.6. Studiul convergentei. Convergenta locala si convergenta asimptotica
  1.7. Elemente de complexitate computationala
 • Partea a II-a: CONDITII DE OPTIMALITATE

 • Cap.2. Optimizare Clasica
  2.1. Optimizare fara restrictii
  2.1.1. Conditii necesare de optim local
  2.1.2. Conditii suficiente de optim local
  2.2. Optimizare cu restrictii egalitati
  2.2.1. Conditii necesare de optimalitate
  2.2.2. Conditii suficiente de optimalitate
  2.2.3. Interpretarea multiplicatorilor Lagrange
  2.2.4. Functia Lagrange. Dualitate
  2.3. Functii convexe si concave
  Exercitii
  Cap. 3. Optimizare cu Restructii Inegalitati
  3.1. Restrictii active
  3.2. Directii admisibile
  3.3. Conditiile de optimalitate Kuhn-Tucker
  3.4. Proprietatea de punct sa a functiei Lagrange
  3.4.1. Conditii necesare de punct sa ale functiei Lagrange
  3.4.2. Conditii suficiente de punct sa ale functiei Lagrange
  3.4.3. O conditie necesara si suficienta de punct sa. Functii de perturbare
  3.5. Conditii de existenta a multiplicatorilor Lagrange
  3.6. Dualitate in sens Lagrange
  Exercitii
  Note asupra conditiilor de optimalitate
 • Partea a III-a: PROGRAMAREA LINIARA AVANSATA

 • Cap. 4. Poliedre. Inegalitati Liniare si Programarea Liniara
  4.1. Concepte fundamentale si rezultate asupra poliedrelor si inegalitatilor liniare
  4.1.1. Teorema fundamentala a inegalitatilor liniare
  4.1.2. Multimi si conuri poliedrale
  4.1.3. Teorema lui Farkas-Minkowski si variantele ei
  4.1.4. Puncte extreme, fete, directii si directii extreme ale multimilor poliedrale
  4.1.5. Reprezentarea multimilor poliedrale
  4.2. Introducere in programarea liniara
  4.2.1. Problema programarii liniare
  4.2.2. Ipoteze de modelare in programarea liniara
  4.2.3. Forma standard si canonica. Transformari echivalente
  4.2.4. Interpretarea geometrica a programarii liniare in spatiul activitatilor
  4.2.5. Interpretarea geometrica a programarii liniare in spatiul resurselor
  Exercitii
  Cap. 5. Metoda Simplex
  5.1. Puncte extreme si optimalitate
  5.2. Solutii admisibile de baza
  5.3. Reducerea problemei in spatiul variabilelor nebazice
  5.4. Expresia geometrica a algoritmului simplex
  5.5. Algoritmul simplex
  5.6. Algoritmul simplex in format tablou
  5.7. Determinarea unei solutii admisibile de baza initiale
  5.8. Metoda simplex a celor doua faze
  Exercitii
  Cap. 6. Extensii ale Algoritmului Simplex. Convergenta. Conditii de Optimalitate
  6.1. Degenerare. Ciclare. Stagnare
  6.1.1. Metoda lexicografica de protectie la ciclare
  6.1.2. Regula lui Bland
  6.1.3. Metoda Wolfe
  6.1.4. Stagnare
  6.2. Metode de evaluare
  6.2.1. Evaluari partiale
  6.2.2. Evaluari multiple
  6.2.3. Metoda Devex
  6.2.4. Selectarea celei mai abrupte directii
  6.3. Algoritmul simplex cu variabile marginite
  6.3.1. Solutii admisibile de baza
  6.3.2. Imbunatatirea unei solutii admisibile de baza
  6.3.3. Algoritmul simplex cu variabile marginite
  6.3.4. Convergenta. Degenerare. Ciclare
  6.4. Conditiile Kuhn-Tucker in programarea liniara
  6.4.1. Teorema Farkas-Minkowski si programarea liniara
  6.4.2. Conditiile Kuhn-Tucker pentru programarea liniara cu restrictii inegalitati
  6.4.3. Conditiile Kuhn-Tucker pentru programarea liniara cu restrictii egalitati
  6.4.4. Conditiile Kuhn-Tucker si algoritmul simplex
  Exercitii
  Cap.7. Dualitate si Analiza Sensibilitatii in Programarea Liniara
  7.1. Formularea problemei duale
  7.2. Proprietati de dualitate in programarea liniara
  7.3. Interpretarea economica a dualitatii
  7.4. Rezolvarea simultana a unui cuplu de probleme duale
  7.5. Algoritmul simplex dual
  7.6. Algoritmul Primal-Dual
  7.7. Reoptimizare in programarea liniara
  7.7.1. Modificarea termenului liber
  7.7.2. Modificarea coeficientilor functiei obiectiv
  7.7.3. Modificarea unei coloane a matricei restrictiilor
  7.7.4. Adaugarea unei noi activitati
  7.7.5. Adaugarea unei restrictii
  7.8. Analiza sensibilitatii in programarea liniara
  7.8.1. Sensibilitatea la variatia componentelor termenului liber
  7.8.2. Sensibilitatea la variatia coeficientilor functiei obiectiv
  7.8.3. Sensibilitatea la variatia elementelor matricei restrictiilor
  7.8.4. Tolerante asupra modificarii simultane si independente in coeficientii functiei obiectiv sau a termenului liber
  7.9. Programarea liniara parametrica
  7.9.1. Parametrizarea functiei obiectiv
  7.9.2. Parametrizarea termenului liber
  7.10 Solutii neadmisibile
  Exercitii
  Cap. 8. Modelare in Programarea Liniara. Simplificarea Modelelor de Programare Liniara
  8.1. Modelarea problemelor ca programe liniare
  8.1.1. Scheme de reprezentare in modelare
  8.1.2. Formatul standard MPS
  8.1.3. Limbaje de modelare
  8.2. Tehnici de simplificare a modelelor de programare liniara
  8.2.1. Teste de simplificare a modelelor de programare liniara
  8.2.2. Eliminarea restrictiilor de balanta
  8.2.3. Splitarea coloanelor dense
  Exercitii
  Cap.9. Forma Produs a Inversei si Algoritmul Simplex
  9.1. Forma produs a inversei
  9.2. Strategii de alegere a pivotilor in calculul FPI
  9.3. Algoritmi de calcul a FPI
  9.4. Algoritmul simplex cu FPI
  9.5. Reinversarea bazei
  Exercitii
  Cap. 10. Forma de Eliminare a Inversei si Algoritmul Simplex
  10.1. Forma de eliminare a inversei
  10.2. Strategii de alegere a pivotilor in calculul FEI
  10.3. Comparatie intre FPI si FEI
  10.4. Algoritmi de calcul a FEI
  10.5. Actualizarea FEI
  10.6. Algoritmul simplex cu FEI
  Exercitii
  Cap. 11. Factorizarea Dinamica Partitionata a Bazei si Algoritmul Simplex
  11.1. Inversa bazei partitionata
  11.2. Triunghiularizarea cucuielor
  11.3. Repartitionarea bazei
  11.4. Algoritmul simplex cu factorizarea dinamica partitionata a bazei
  Exercitii
  Cap. 12. Complexitatea Algoritmului Simplex. Algoritmi Polinomiali de Programare Liniara
  12.1. Aspecte ale complexitatii polinomiale
  12.2. Complexitatea computationala a algoritmului simplex
  12.3. Metoda elipsoidului, a lui Khachian
  12.4. Metoda proiectiva a lui Karmarkar
  12.4.1. Algoritmul Karmarkar
  12.4.2. Conversia unei probleme generale de PL la forma Karmarkar
  12.4.3. Analiza algoritmului Karmarkar. Convergenta. Complexitate
  12.4.4. Metoda glisarii functiei obiectiv. Solutii optime de baza
  12.5. Metode de Scalare Afina
  Exercitii
  Cap. 13. Programarea Liniara de Mari Dimensiuni
  13.1. Programe liniare cu structura unghiulara
  13.1.1. Principiul de descompunere Dantzig-Wolfe
  13.1.2. Metode de partitionare si relaxare. Algoritmul Rosen
  13.2. Programe liniare cu structura scara
  13.2.1. Metoda simplex pentru programarea liniara cu structura scara
  13.2.2. Aplicatie. Conducerea optima a unei centrale termoelectrice
  care utilizeaza mai multe surse de combustibil
  13.2.3. Metoda descompunerii in cuib
  13.2.4. Aplicatie. Conducerea proceselor industriale discrete
  Exercitii
  Note asupra programarii liniare
 • Partea a IV-a: OPTIMIZARE FARA RESTRICTII

 • Cap. 14. Optimizare Unidimensionala
  14.1. Metode de cautare
  14.1.1. Metoda Fibonacci
  14.1.2. Metoda sectiunii de aur
  14.1.3. Metoda de interpolare patratica Powell
  14.2. Metode utilizind derivate
  14.2.1. Metoda Newton
  14.2.2. Metoda secantei
  14.2.3. Metoda de interpolare cubica Davidon
  14.3. Algoritmi de optimizare unidimensionala si aplicatii multivoce inchise
  14.3.1. Optimizare unidimensionala exacta
  14.3.2. Optimizare unidimensionala aproximativa
  Exercitii
  Cap. 15. Metode Clasice de Optimizare Fara Restrictii
  15.1. Metoda pasului descendent
  15.2. Metoda Newton
  15.2.1. Metoda Newton pentru rezolvarea sistemelor algebrice neliniare
  15.2.2. Metoda Newton pentru minimizarea functiilor
  15.2.3. Metoda Newton discreta
  15.2.4. Metoda Newton discreta cu matrice Jacobian sau Hessian rare
  15.2.5. Metoda Newton inexacta
  15.2.6. Metoda Newton compusa
  15.3. Metoda Goldstein-Price
  15.4. O metoda practica de optimizare fara restrictii
  Exercitii
  Cap. 16. Metode Quasi-Newton pentru Optimizare Fara Restrictii
  16.1 Metoda Broyden
  16.2. Metoda de actualizare simetrica Powell-Broyden
  16.3. Metode de actualizare simetrice si pozitiv definite: BFGS si DFP
  16.4. Metode de actualizare quasi-Newton cu memorie limitata
  16.4.1. Metoda BFGS cu memorie limitata
  16.4.2 Metoda Newton trunchiata cu actualizarea BFGS cu memorie limitata
  16.5. Alte actualizari de tip secanta pentru minimizarea functiilor
  Exercitii
  Cap. 17. Metode de Directii Conjugate
  17.1 Directii conjugate. Proprietati
  17.2. Metoda gradientilor conjugati
  17.3. Metoda gradientilor conjugati ca un proces optimal
  17.4. Metoda gradientilor conjugati aplicata problemelor nepatratice
  17.4.1. Metoda aproximarii patratice
  17.4.2. Metodele Fletcher-Reeves si Polak-Ribiere
  17.4.3. Metodele gradientilor conjugati ca metode quasi-Newton fara memorie
  17.4.4. Metoda Shanno-Phua
  Exercitii
  Cap. 18. Metode de Cautare
  18.1. Cautare paralela cu axele
  18.2. Metoda Hooke-Jeeves, de cautare a formei
  18.3. Metoda Powell, a directiilor conjugate
  18.4. Metoda Rosenbrock, a rotirii coordonatelor
  18.5. Metoda Nelder-Mead, a deplasarii simplexului
  18.6. Metoda Chazan-Miranker, a optimizarii paralele
  Exercitii
  Cap. 19. Complemente Privind Optimizarea Fara Restrictii
  19.1. Formularea problemelor de optimizare fara restrictii
  19.2. Scalare
  19.3. Criterii de oprire a iteratiilor
  19.4. Diferentiere automata
  19.5. Alegerea metodei de optimizare
  19.6. Functii de test
  19.7. Rezultate ale diferitilor algoritmi de optimizare fara restrictii.
  Exercitii
  Note asupra optimizarii fara restrictii
 • Partea a V-a: OPTIMIZARE CU RESTRICTII

 • Cap. 20. Optimizare cu Restrictii. Caracteristici. Moduri de Rezolvare
  20.1. Caracteristicile problemelor de optimizare cu restrictii
  20.2. O procedura generala de modelare si rezolvare a problemelor de optimizare
  20.3. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare
  Cap. 21. Metode de liniarizare
  21.1. Metoda Frank-Wolfe
  21.2. Metoda programarii liniare succesive
  21.3. Metoda programarii liniare succesive penalizate
  21.4. Metoda planelor secante a lui Kelley
  21.5. Metoda de generare a coloanelor
  Exercitii
  Cap. 22. Metoda Simplex Convexa
  Cap. 23. Metode de Directii Admisibile
  Cap. 24. Metode de Gradient
  24.1. Metoda gradientului proiectat
  24.2. Metoda gradientului redus
  24.3. Metoda gradientului redus generalizat (GRG)
  Exercitii
  Cap. 25. Metoda MINOS
  25.1. Probleme cu restrictii liniare
  25.2. Probleme cu restrictii neliniare
  Exercitii
  Cap. 26. Metode de Programare Patratica Succesiva
  26.1. Programarea Patratica
  26.1.1. Metode pentru programarea patratica cu restrictii egalitati
  26.1.2. Metode pentru programarea patratica cu restrictii inegalitati
  26.2. Programarea Patratica Succesiva
  26.2.1. Programarea Patratica Succesiva pentru probleme cu restrictii liniare
  26.2.2. Programarea Patratica Succesiva pentru probleme cu restrictii neliniare
  Exercitii
  Cap. 27. Metoda Elipsoidului
  Cap. 28. Metode bazate pe conditiile de optimalitate Kuhn - Tucker
  28.1. Metode pentru restrictii egalitati
  28.2. Metode pentru restrictii inegalitati
  Exercitii
  Cap. 29. Metode de Penalizare
  29.1. Metode de penalizare
  29.1.1. Metode de penalizare exterioara
  29.1.2. Metode de penalizare interioara (bariera)
  29.1.3. Aproximarea multiplicatorilor Kuhn-Tucker in punctul de optim
  29.1.4. Hessianul Problemei Penalizate
  29.1.5. Penalizare exacta
  29.2. Metode bazate pe functia Lagrange clasica
  29.3. Functia Lagrange generalizata. Puncte sa in programarea neconvexa
  29.3.1. Functii Lagrange augmentate
  29.3.2. Reprezentarea Lagrangeana a unei probleme de optimizare cu restrictii
  29.3.3. Reprezentarea perturbationala a unei probleme de optimizare cu restrictii
  29.3.4. Puncte sa in programarea neconvexa
  29.4. Interpretarea geometrica si compararea metodelor de penalizare
  si de Lagrangean clasic sau augmentat
  29.5. Analiza convergentei metodelor de Lagrangean clasic si augmentat
  29.6. Metode combinate de Lagrangean augmentat si penalizare modificate
  Exercitii
  Cap.30. Metode de Punct Interior de Urmarire a Traiectoriei Centrale
  30.1. Traiectoria centrala
  30.2. Metoda primal-duala de urmarire a traiectoriei centrale pentru programarea liniara
  30.3. Metoda predictor-corector de urmarire a traiectoriei centrale pentru programarea liniara
  30.4. Metoda predictor-corector de ordin superior de urmarire a traiectoriei centrale pentru programarea liniara
  30.5. Metode de punct interior de urmarire a traiectoriei centrale pentru optimizare cu restrictii liniare
  30.6. Metode de punct interior de urmarire a traiectoriei centrale pentru
  optimizare cu restrictii neliniare
  Exercitii
  Cap. 31. Complemente Privind Optimizarea cu Restrictii
  31.1. Formularea problemelor de optimizare cu restrictii
  31.2. Transformarea modelelor neliniare
  31.3. Degenerare in optimizarea cu restrictii
  31.4. Zigzaging, Jamming
  31.5. Dificultati in optimizarea cu restrictii
  31.6. Probleme de test. Aplicatii
  31.7. Rezolvarea problemelor de test si a aplicatiilor. Comparatii
  Exercitii
  Note asupra optimizarii cu restrictii
  Bibliografie
  Index de notiuni
  Index de autori

  Neculai Andrei,  August 1999