PROGRAMAREA MATEMATICA

Lista de Carti Publicate in Limba Romana

de Autori Romani

in Secolul XXUltima Modificare: Ianuarie 17, 2001

Autor(i) Titlul Cartii - Cuprins - Comentarii
Mihaila, N., Introducere in Programarea Liniara
(Lucrare intocmita pe baza prelegerilor tinute la cursurile de vara pentru profesorii de matematica, Sacele, 1962)
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1964, (235 pg.)

Cuprins

 1. Obiectul programarii liniare. Metode particulare
 2. Problema generala a programarii liniare
 3. Metoda Simplex
 4. Probleme de programare liniara pentru care relatiile de conditii sunt date prin sisteme de inecuatii
 5. Degenerarea in problemele de programare liniara
 6. Dualitatea in programarea liniara
 7. Problema transporturilor
  Exercitii si probleme recapitulative
  Anexa: Notiuni de Algebra Liniara
  Bibliografie (9 titluri)
Comentarii:

Lucrarea este una dintre primele incercari de prezentare a domeniului programarii liniare in tara noastra. Sa ne reamintim ca prima lucrare serioasa in acest domeniu a fost publicata de Dantzig in 1963. Se prezinta problema programarii liniare, precum si anumite exemple practice care conduc la acest model matematic. Intr-un cadru riguros matematic se detaliaza aspectele programarii liniare si ale metodei simplex. Se dau interpretari algebrice si geometrice ale metodei simplex. Se prezinta numeroase exemple numerice, integral rezolvate si cu explicatii privind functionarea algoritmului simplex. Din acest punct de vedere lucrarea ramane de referinta, nemai fiind egalata de nici o aparitie ulterioara.

Ionescu, H.,
Mirescu, P.,
Nadejde, I.
Programare Liniara
Editura Stiintifica, Bucuresti 1964
Lupescu, T.,
Rosu, T.,
Cerchez, M.
Programare Matematica
Editura Militara, Bucuresti 1965
Mihu, C.,
Nadejde, I.,
Altar, M.
Aplicatii ale Programarii Liniare in Economie
Editura Stiintifica, Bucuresti 1965, (177 pg.)

Cuprins

  Introducere
 1. Aplicatii ale programarii liniare in industrie
 2. Aplicatii ale programarii liniare in agricultura
 3. Aplicatii ale programarii liniare in transporturi. Probleme de transport
  Bibliografie (9 titluri)
Mihoc, Ghe.,
Ionescu, H.
Bazele Matematice ale Programarii Liniare
Editura Stiintifica, Bucuresti 1965
Mihoc, Ghe.,
Nadejde, I.
Programarea Matematica (vol.I) Programarea Parametrica si Neliniara
Editura Stiintifica, Bucuresti 1966, (406 pg.)

Cuprins

  Prefata
 1. Metoda simplex
 2. Reoptimizare
 3. Programarea parametrica
 4. Probleme de tip transport cu parametri
 5. Aplicatii ale programarii parametrice
 6. Programarea neliniara
  Bibliografie (77 titluri)
Mihoc, Ghe.,
Nadejde, I.
Programarea Matematica (vol.II) Programarea Stohastica
Editura Stiintifica, Bucuresti 1967, (407 pg.)

Cuprins

  Prefata
 1. Programe stochastice
 2. Transporturi stochastice
 3. Programe in lanturi Markov
  Bibliografie (77 titluri)
Penescu, C.,
Ionescu, V.,
Rosinger, E.
Programarea Matematica cu Aplicatii in Energetica
Editura Academiei, Bucuresti 1967, (269 pg.)

Cuprins

  Prefata
 1. Formularea problemelor de programare matematica. Teoreme generale
 2. Programarea liniara
 3. Programarea patratica
 4. Principiul maximului
 5. Principiul programarii dinamice
 6. Programarea matematica in problema repartitiei optime a puterilor intre centralele unui sistem energetic
  Anexa 1. Noutati si elemente de teorie a multimilor si de topologie a spatiului euclidian n-dimensional
  Anexa 2. Noutati si elemente de algebra liniara
  Anexa 3. Rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare
  Anexa 4. Intersectia multimilor convexe
  Anexa 5. Teorema clasica a multiplicatorilor lui Lagrange
  Anexa 6. Metoda lui Newton
  Anexa 7. Calculul exact al pierderilor diferentiale prin metoda iacobianului
  Bibliografie (29 titluri)
  Abstract
Dragomirescu, M.,
Malita, M.
Programarea Patratica. Introducere in programarea convexa
Editura Stiintifica, Bucuresti 1968, (392 pg.)

Cuprins

 1. Preliminarii matematice
 2. Programare liniara
 3. Introducere in programarea convexa
 4. Programare patratica
 5. Algoritmul lui Beale
 6. Algoritmul simplex pentru programarea patratica
 7. Algoritmul Hildreth-d'Esopo
 8. Algoritmul Theil si van de Panne
 9. Programare patratica parametrica. Stabilitate
 10. Programare patratica in numere intregi
 11. Metoda planului de sectiune
 12. Aplicatii ale programarii convexe
  Bibliografie (122 titluri)
  Comentarii:
Comentarii:

Lucrarea prezinta cu suficiente detalii principalele aspecte matematice ale programarii convexe. Dupa o prezentare a conceptelor si instrumentelor matematice din algebra liniara, analiza convexa, si analiza matematica, utilizate de-a lungul capitolelor, se prezinta programarea liniara, notiunile si rezultatele de baza din programarea convexa. In continuare se detaliaza principalele metode si algoritmi pentru rezolvarea programelor patratice. Algoritmii sunt ilustrati numeric. Nu se discuta complexitatea algoritmilor, aspecte proprii problemelor de mari dimensiuni, si nici experienta numerica. (Nici nu erau la moda aceste aspecte.)

Manescu, M.,
Dumitru, V.,
Ionescu, V.,
Barbatu, G.I.
Programarea Matematica in Industria Petroliera
Editura Academiei, Bucuresti 1970, (272 pg.)

Cuprins

  Prefata
  Tabla de Materii
 1. Probleme tehnico-economice in industria petroliera
 2. Programarea matematica aplicata in probleme de extractie a titeiului
 3. Programarea matematica in probleme de prtelucrare a titeiului
 4. Programarea matematica in optimizarea amestecurilor de produse petroliere
 5. Programarea matematica in probleme de desfacere a produselor petroliere pe piata interna si externa
 6. Programarea matematica in probleme de organizare a productiei si a intyretinerii utilajului de rafinarii
 7. Posibilitati de folosire a calculatoarelor electronice in vederea optimizarii proceselor in industria petroliera
  Anexa A:Notiuni de programare matematica
  Anexa B:Notiuni de teoria grafelor
  Anexa C:Notiuni de programare dinamica
  Bibliografie (105 titluri)
  Linear programming in oil industry (abstract)
  Table of contents
  Table de matieres
Comentarii:

Monografia este o prezentare a principalelor probleme privind managementul unei rafinarii. In ceea ce priveste Anexa A se trateaza la nivel informativ aspectele programarii liniare (algoritmul simplex si simplex dual), problema de transport, si probleme de afectare. Se prezinta exemple numerice rezolvate si comentate.)

Mihaila, N. Introducere in Programarea Liniara
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1970
Malita, M.,
Zidaroiu, C.
Matematica Organizarii
Editura Tehnica, Bucuresti 1971, (400 pg.)

Cuprins

  Introducere
  Partea Intai: Probleme de Optimizare
 1. Modelarea matematica a problemelor de optimizare
 2. Programe liniare
 3. Programe neliniare
 4. Programe discrete
 5. Jocuri strategice
 6. Programe aleatoare
 7. Elemente ale teoriei grafurilor
  Partea a doua: Probleme de Analiza Statistica
 8. Analiza dispersionala si analiza factoriala
 9. Controlul statistic al calitatii
 10. Elemente ale teoriei echipamentului
 11. Teoria asteptarii
 12. Elemente de teoria stocurilor
Comentarii:

Problematica programarii matematice este acoperita în prima parte a cartii unde se prezinta la nivel informativ aspectele de baza ale programarii liniare si ale celei neliniare. In lucrare se prezinta o serie de algoritmi, nesistematizati pe pasi, împreuna cu exemple numerice simple care sa ilustreze functionarea lor. Referitor la modelarea matematica a problemelor de optimizare se prezinta o lista de exemple care conduc la programe liniare sau neliniare. Nu se face nici o încercare de prezentare a principiilor de modelare, tehnicilor de reprezentare a informatiilor, problema generatoarelor matriceale care era foarte moderna in acei ani. In capitolul dedicat programarii liniare se prezinta algoritmul simplex. Pentru rezolvarea problemelor de programare neliniara se prezinta algoritmul Theil-van de Panne si algoritmul simplex pentru programarea patratica, algoritmul gradientului proiectat al lui Rosen, precum si metodele Frank-Wolfe, si Kelley. Exista un paragraf în întregime dedicat prezentarii de exemple numerice. In final se trateaza, în acelasi stil, programarea geometrica. Cele doua capitole analizate aici se bucura de o bibliografie care contine in total 23 de titluri.

Nadejde, I.,
Berghtaller, C.,
Zidaroiu, C.,
Sburlan, S.
Probleme de Cercetare Operationala
Editura Acadamiei, Bucuresti 1971
Dragomirescu, M.,
Malita, M.
Programare Neliniara
Editura Stiintifica, Bucuresti 1972, (279 pg.)

Cuprins

  Tabla de Materii
  Introducere
  Preliminarii asupra calculului diferential matriceal
 1. Multimi si functii convexe si generalizat convexe
 2. Conditii de extremum, dualitate
 3. Metode numerice in programarea neliniara
 4. Demonstratii si solutii.
  Bibliografie asupra programarii neliniare (152 titluri)
Comentarii:

Lucrarea constituie o monografie în domeniul programarii matematice, prezentând principalele rezultate, fara demonstratii, precum si principalii algoritmi de optimizare. O parte din algoritmi sunt ilustrati numeric. Se propune un numar remarcabil de probleme, atât teoretice cât si numerice, spre rezolvare, în ultima parte a lucrarii fiind date unele indicatii si solutia.

Ionescu, H.,
Dinescu, C.,
Savulescu, B.
Probleme ale Cercetarii Operationale
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1972, (319 pg.)

Cuprins

  Tabla de Materii
  Prefata
  1. Algebra Liniara
  Vectori in Rn
  Matrice
  Spatii vectoriale
  Baze si dimensiuni
  Multimi poliedrale convexe
  2. Programare Liniara
  Probleme de programare liniara
  Reoptimizari si parametrizari
  Probleme de programare liniara de tip transport
  3. Probleme Extremale in Grafe si Retele
  Ruta optimala
  Ruta optimala in retele fara circuite
  Determinarea rutelor de importanta majora intr-o retea conexa
  Repartitii optimale de fluxuri intr-o retea oarecare
  Repartitii optimale de fluxuri intr-o retea bipartita
  Bibliografie (50 de titluri)
Comentarii:

Lucrare cu caracter profund didactic care trateaza cu detalii aspectele teoretice ale algebrei liniare si aplicatiile acesteia in programarea liniara si cateva chestiuni de teoria grafelor. In acest sens lucrarea constituie un foarte bun material destinat celor care doresc initierea in domeniul programarii liniare si a unor probleme de grafuri. Pe tot parcursul lucrarii se urmareste o structura constanta in care dupa prezentarea notiunilor teoretice acestea sunt ilustrate pe un numar de exemple numerice, dupa care se propun probleme spre rezolvare. Exemplele numerice prezentate au un anumit grad de generalitate si sunt rezolvate complet, prezentandu-se toate etapele de rezolvare.

Schiop, Al. Metode Aproximative in Analiza Neliniara
Editura Academiei, Bucuresti 1972, (280 pg.)

Cuprins

  Tabla de Materii
  Prefata
 1. Minimizarea numerica a functionalelor pe spatii normate
 2. Metoda Newton-Kantorovich
 3. Metode Ritz-Galerkin
 4. Stabilitatea proceselor de calcul in probleme neliniare
 5. Metode iterative de constructie a punctelor fixe pentru operatori neliniari in spatii Hilbert
 6. Metode aproximative pentru operatori neliniari monotoni
  Apendice I. Minimizarea numerica a functiilor de mai multe variabile
  APENDICE II.Rezultate de analiza utilizate in lucrare
  Bibliografie (127 titluri)
  Approximatively methods in nonlinear analysis (abstract)
Comentarii:

Lucrare de înalt nivel teoretic care prezinta foarte riguros aspectele esentiale ale optimizarii fara restrictii în spatii normate. Aceasta constituie fundamentul pe care se bazeaza analiza convergentei si a complexitatii algoritmilor de optimizare. Autorul nu face decât o analiza foarte serioasa a metodelor de optimizare, si nu a algoritmilor asociati, prezentând numeroase note si comentarii la sfârsitul fiecarui capitol. Autorul prezinta o serie de rezultate proprii, valoroase, referitoare la probleme de minimizare pe spatii de functii, convergenta Ritz pe spatii normate si Hilbert, etc.

Mihoc, Ghe.,
Stefanescu, A.
Programarea Matematica
Editura Academiei, Bucuresti 1973, (284 pg.)

Cuprins

  Prefata
 1. Notiuni matematice de baza
 2. Programarea liniara
 3. Programarea neliniara
 4. Programarea discreta
 5. Programarea liniara parametrica
 6. Programarea liniara stochastica
 7. Programarea dinamica
  Bibliografie (12 titluri)
Comentarii:

Lucrare clasica destinata informarii în domeniul programarii matematice. Domeniul nu este acoperit si nici sistematizat. Rezultatele matematice sunt prezentate destul de riguros, dar nefinalizate în algoritmi de calcul. Se prezinta unele exemple numerice, fara a se detalia toate calculele.

Marusciac, I., Metode de Rezolvare a Problemelor de Programare Neliniara.
Editura Dacia, Cluj-Napoca 1973 (175 pg.)

Cuprins

 1. Problema generala de programare matematica
 2. Metode generale de rezolvare a problemelor de programare neliniara
 3. Cazuri speciale de programare neliniara
 4. Programarea patratica
 5. Programarea simultana a mai multor functii de scop
  Rezumat în limba franceza
  Bibliografie (86 titluri)
Comentarii:

Lucrarea prezinta cateva metode si algoritmii asociati pentru rezolvarea problemei generale de programare matematica. Algoritmii sunt ilustrati numeric, cu suficiente detalii, fara a se insista asupra compararii acestora, sau studiului lor în ceea ce priveste rezolvarea problemelor mari.

Marinescu, G. Analiza Numerica
Editura Academiei, Bucuresti 1974 (303 pg.)

Cuprins

  Introducere
 1. Metode practice de calcul
 2. Sisteme de ecuatii finit dimensionale
 3. Metoda ecuatiilor apropiate
 4. Ecuatii liniare de tip eliptic
 5. Completari
  Bibliografie (131 titluri)
  Resume
Comentarii:

Lucrarea constituie un studiu valoros asupra aspectelor teoretice si computationale a rezolvarii catorva probleme de calcul numeric si de rezolvare a sistemelor de ecuatii algebrice liniare. Se accentueaza mai mult metodele iterative impreuna cu proprietatile lor. Se prezinta exemple de nivel academic.

Dumitru, V. Programarea Neliniara. Algoritmi, Programe, Rezultate Numerice
Apendix P in colaborare cu Fl. Luban, S. Moga, R. Serban
Editura Academiei, Bucuresti 1975 (208 pg.)

Cuprins

  Prefata
 1. Introducere in programarea neliniara
 2. Metode de optimizare a functiilor fara evaluarea derivatei
 3. Metode de gradient in optimizarea fara restrictii
 4. Utilizarea algoritmilor de optimizare a functiilor la rezolvarea problemelor de programare matematica. Aplicatii
  Bibliografie (124 titluri)
  Apendix P: Programe FORTRAN pentru rezolvarea problemelor de optimizare neliniara cu calculatorul electronic
  Postface
  Contents
Comentarii:

Lucrarea contine putine detalii matematice privind teoria programarii matematice. Se prezinta, la un nivel mai putin sistematizat, diferite metode si algoritmi de optimizare fara restrictii sau cu restrictii neliniare, precum si o serie de rezultate numerice obtinute prin rezolvarea unor probleme de test clasice de mici dimensiuni, precum si comparatii intre diferiti algoritmi privind numarul de iteratii, numarul de evaluari ale functiei obiectiv. Nu se prezinta analize de complexitatea calculului. Lucrarea reprezinta o contributie interesanta la consolidarea domeniului programarii matematice. In final (pg. 150-203) se prezinta un numar de subrutine FORTRAN care implementeaza unii dintre algoritmii prezentati in lucrare. Programele nu sunt comentate, si nici organizate intr-o bibliteca sistematizata care sa tina seama de facilitatile sistemului de calcul.

Malita, M.,
Zidaroiu, C.
Matematica Organizarii, (Editia a II-a)
Editura Tehnica, Bucuresti 1975.
Dragan, I. Tehnici de baza in Programarea Liniara
Editura Tehnica, Bucuresti 1976 (204 pg.)

Cuprins

  Partea intai. Tehnici de rezolvare a problemei generale a programarii liniare
 1. Sisteme liniare, transformari elementare, explicitarea unui sistem liniar, solutii de baza
 2. Problema generala a programarii liniare: formularea problemei, explicitarea unui program liniar, pivotaj primal si dual
 3. Metode generale de rezolvare a programelor liniare: metoda simplex primala si metoda simplex duala
  Partea a doua. Tehnici de rezolvare pentru probleme conexe
 4. Programe parametrice
 5. Teoria dualitatii programelor liniare
 6. Programe liniare in numere intregi
 7. Problema transporturilor
  Bibliografie (24 titluri)
Comentarii:

Lucrarea prezinta riguros matematic aspectele esentiale teoretice ale programarii liniare, ilustrate cu exemple numerice. Totodata se insista si asupra chestiunilor privind implementarea algoritmului simplex (primal, dual) mai ales prin prezentarea unor forme de reprezentare a inversei bazei - FPI (Forma Produs a inversei). Lucrarea este o contributie importanta la dezvoltarea domeniului programarii liniare, autorul prezentand o conceptie proprie asupra algoritmului simplex si a variantelor sale.

Dancea, I. Metode de Optimizare. Algoritmi-Programe
Editura Dacia, 1976 (203 pg.)

Cuprins

  Tabla de materii
 1. Concepte fundamentale ale optimizarii
 2. Optimizarea neliniara fara restrictii
 3. Optimizarea neliniara cu restrictii
 4. Programarea liniara si probleme inrudite
 5. Subprograme pentru optimizare aflate in biblioteca matematica a calculatorului FELIX C-256
  Bibliografie (30 titluri)
Comentarii:

Lucrarea este un text de informare in domeniul programarii matematice. Se prezinta unele secvente de programe pentru optimizare fara restrictii si programare liniara.

G. Atanasiu,
A. Cocan,
M. Cocan
Elemente de Programare Liniara
Editura Universitatea Transilvania, Brasov, 1977
Boros, E., Opris, D. Introduce in Optimizarea Liniara si Aplicatii
Editura Facla, Timisoara 1979
Calin, S.,
Tertisco, M.,
Dumitrache, I.,
Popeea, C.,
Popescu, D.
Optimizari in Automatizari Industriale
Editura Tehnica, Bucuresti 1979

Cuprins

  Cap. 3, Optimizarea stationara. pg.122-202
 1. Prezentare generala
 2. Optimizarea stationara - problema de optimizare liniara determinista
 3. Optimizare stationara - problema de optimizare stochastica
 4. Optimizarea stationara prin teoria jocurilor
 5. Optimizarea stationara - problema de optimizare neliniara
  Bibliografie (30 titluri)
Comentarii:

Se prezinta la nivel informativ a serie de metode si algoritmi de optimizare stationara, ilustrati cu exemple numerice simple.

Stancu-Minasian, I.M. Programarea Stochastica cu Mai Multe Functii Obiectiv
Editura Academiei, Bucuresti 1980
Ionescu. V.,
Popeea, C.
Optimizarea Sistemelor
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1981

Cuprins

  Prefata
 1. Proces. Sistem. Optimizare
 2. Optimizarea cu criteriu patratic a sistemelor liniare
 3. Proceduri de rezolvare numerica a problemelor de programare matematica.
 4. Programarea dinamica
 5. Principiul minimului
 6. Probleme tipice de conducere optimala
 7. Proceduri de rezolvare numerica a problemelor de conducere optimala
  Anexa. Optimizarea profilului de temperatura intr-un reactor liniar
  Bibliografie (5 titluri)
Comentarii:

Lucrarea, de inalt nivel teoretic, este o contributie importanta la precizarea optimizarii sistemelor dinamice. Se trateaza cu competenta, o serie de chestiuni privind conducerea optima a sistemelor dinamice. Referitor la programarea matematica, in capitolul 3, se prezinta la nivel informativ, fara demonstratii, cateva aspecte privind optimizarea fara restrictii: proceduri de alegere a lungimii pasului de deplasare si proceduri de alegere a directiei de minimizare. Nu sunt prezentate exemple numerice.

Stefanescu, A.,
Zidaroiu, C.
Cercetari Operationale
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1981 (247 pg.)

Cuprins

 1. Programare liniara
 2. Programare neliniara
 3. Programare dinamica
 4. Elemente de teoria jocurilor
 5. Elemente de teoria asteptarii
  Anexa A1. Multimi si functii convexe
  Anexa A2. Lanturi Markov
  Anexa A3. Functii Bessel modificate de speta I
  Bibliografie (53 titluri)
  Lista de notatii
Comentarii:

Capitolele 1 si 2 se adreseaza direct problematicii programarii matematice. Astfel in capitolul unu se discuta la nivel pur teoretic problema programarii liniare, algoritmul simplex primal, dual, aspecte ale degenerarii in programarea liniara, postoptimizare si parametrizare, precum si programarea liniara discreta. Nu se prezinta algoritmi in forma explicita, nici exemple numerice. Nu se face analiza acestor metode din punctul de vedere al complexitatii calculului. Capitolul doi incepe cu prezentarea functiilor convexe, generalizat convexe, dupa care se contuinua cu precizarea conditiilor necesare si suficiente de optimalitate care culmineaza cu conditiile Kuhn-Tucker. Nu se prezinta o sistematizare a conditiilor de regularitate care asigura existenta si valabilitatea conditiilor Kuhn-Tucker. Se continua cu dualitatea in programarea neliniara (in sens Lagrange). Ultima parte a capitolului este dedicata prezentarii, la nivel teoretic, a metodei simplex pentru programarea patratica, metoda directiilor admisibile Frank-Wolfe, metoda planului de sectiune a lui Kelley, metoda SUMT a lui Fiacco-McCormick, precum si programarea patratica discreta si programarea convexa discreta. Nu se prezinta exemple numerice si nici experienta numerica cu aceste metode. Nu se analizeaza complexitatea algoritmilor asociati, si nici comparatii intre algoritmi.

Maruster, S. Metode Numerice in Rezolvarea Ecuatiilor Neliniare
Editura Tehnica, Bucuresti 1981
Purcaru, I. Elemente de Algebra si Programare Liniara
Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1982 (413 pg.)

Cuprins

  Cuvant Inainte
  Introducere
 1. Elemente de algebra liniara
 2. Programare liniara
  1. Consideratii generale
  2. Exemple de probleme economice care conduc la modele de programare liniara
  3. Forma matematica a unei probleme de programare liniara
  4. Solutiile unei probleme de programare liniara
  5. Rezolvarea unei probleme de programare liniara
  6. Dualitatea in programarea liniara
  7. Reoptimizarea solutiilor unei probleme de programare liniara
  8. Programare liniara parametrica
  9. Modele liniare de transport
  10. Probleme diverse
  Bibliografie (73 titluri)
Comentarii:

Aceasta lucrare este un text clasic dedicat prezentarii problemei de programare liniara impreuna cu suportul teoretic oferit de unele capitole din algebra liniara. Astfel se prezinta o serie de exemple economice simple (in sensul ca nu se face nici o discutie asupra generalizarii acestora) care conduc la programe liniare. Aspectele de algebra liniara utilizate in cadrul programarii liniare sunt cele clasice. Nu se face nici o referinta la problemele de implementare numerica, de complexitate a calculului, etc. privind algoritmii de algebra liniara prezentati. In ceea ce priveste capitolul dedicat programarii liniare, se trateaza la un nivel tehnic riguros algoritmul simplex primal si dual, prezentandu-se numeroase exemple rezolvate si bine ilustrate pentru algoritmul simplex in format tablou. Si in acest capitol lipsesc cu desavarsire aspecte esentiale privind implementarea numerica a algoritmului simplex, precum si alte dezvoltari in sensul rezolvarii problemelor de mari dimensiuni.

Andrei, N.,
Rasturnoiu, C.
Matrice Rare si Aplicatiile lor
Editura Tehnica, Bucuresti 1983 (280 pg.)

Cuprins

  Prefata
 1. Introducere
 2. Sisteme fizice si matrice rare
 3. Metode de programare cu matrice rare
 4. Metode de ordonare
 5. Factorizarea matricelor rare
 6. Rezolvarea sistemelor de ecuatii algebrice liniare cu matricea coeficientilor rara
 7. Programarea liniara utilizand metode de calcul cu matrice rare
 8. Optimizarea sistemelor utilizand metode de calcul cu matrice rare
  Bibliografie
  Sparse Matrices and their Applications
  Contents
Comentarii:

In capitolele 7 si 8 lucrarea prezinta impactul tehnicilor de calcul cu matrice rare asupra programarii liniare si a optimizarii cu restrictii neliniare, inclusiv programarea dinamica. Se prezinta diferite variante de algoritmi simplex, neexemplificate prin exemple numerice. In cazul optimizarii neliniare se prezinta metoda gradientului redus generalizat imbunatatita prin utilizarea tehnologiei matricelor rare. Pentru cazul optimizarii sistemelor dinamice se prezinta algoritmi de descompunere ilustrati de exemple numerice. Nu se studiaza convergenta sau complexitatea algoritmilor, si nici nu se fac comparatii numerice intre algoritmi. Aceasta este prima lucrare, in limba romana, dedicata tehnicilor de calcule cu matrice rare si a aplicatiilor acestora in optimizare.

Zidaroiu, C. Programare Liniara
Editura Tehnica, Bucuresti 1983 (375 pg.)

Cuprins

  Lista de Notatii
 1. Bazele matematice ale programarii liniare
 2. Metoda simplex
 3. Dualitatea in programarea liniara
 4. Postoptimizare si parametrizare
 5. Problema de transport
 6. Programare liniara multicriteriala
 7. Descompunere in programarea liniara
  Bibliografie (59 titluri)
  Linear Programming
Comentarii:

Lucrarea prezinta riguros matematic aspectele teoretice esentiale ale programarii liniare. Se demonstreaza teoreme, se prezinta algoritmi, clar pe pasi, care sunt ilustrati numeric. Nu se discuta problema implementarii acestor algoritmi in programe de calcul pentru rezolvarea problemelor reale de mari dimensiuni. Nu se studiaza complexitatea algoritmilor, si nici comparatii intre algoritmi. Este un text clasic care trateaza in special metoda simplex.

Liteanu, C.,
Rica, I.
Optimizarea Proceselor Analitice
Editura Academiei, Bucuresti 1985

Cuprins

  Cap. 4, Metode de evaluare a extremului unei functii aplicate la optimizarea proceselor din analiza chimica. pg. 186-304)
  4.1. Metode analitice de evaluare a extremului unei functii obiectiv, aplicate la optimizarea proceselor din analiza chimica
  4.2. Metode de cautare numerica a optimului
  4.3. Alte metode de optimizare utilizate in analiza chimica
  (Programarea liniara, Programarea dinamica, Principiul lui Pontryagin)
  Bibliografie - asociata capitolului (199 titluri)
Comentarii:

Se prezinta numeroase exemple privind optimizarea proceselor din industria chimica, precum si note si comentarii asupra aplicabilitatii tehnicilor de optimizare in domeniul chimic.

Sima, V.,
Varga, A.
Practica Optimizarii Asistate de Calculator
Editura Tehnica, Bucuresti 1986 (372 pg.)

Cuprins

  Computer-aided optimization practice
  Contents
  Prefata
  Cuprins
  Simboluri, notatii si prescurtari
 1. Rezolvarea asistata de calculator a problemelor de optimizare. Aspecte teoretice si practice
 2. Rezolvarea asistata de calculator a problemelor de optimizare fara restrictii
 3. Rezolvarea asistata de calculator a problemelor de optimizare cu restrictii liniare
 4. Rezolvarea asistata de calculator a problemelor de optimizare cu restrictii neliniare
 5. Programe de calcul pentru rezolvarea problemelor de optimizare
 6. Aplicatii de optimizare asistata de calculator
  Anexa A. Elemente de algebra liniara numerica in rezolvarea problemelor de optimizare
  Anexa B. Programe de optimizare
  Bibliografie (pese 320 titluri)
Comentarii:

Lucrare dedicata in special prezentarii practicii programarii matematice. In acest sens se prezinta foarte rapid o multitudine de metode, algoritmi, tehnici de rezolvare a problemelor de programare matematica. Algoritmii sunt prezentati la un nivel informativ, pe pasi, fara a se detalia anumite aspecte care au implicatii practice foarte importante. Lucrarea se doreste exhaustiva, incercand sa cuprinda cat mai multe aspecte ale optimizarii. Aceasta o face, cel din punct de vedere teoretic, sa fie superficiala. Totusi autorii insista asupra aspectelor practice de implementare numerica, care sunt bine tratate si evidentiate de numeroase exemple numerice, care chiar daca sunt simple ilustreaza algoritmii respectivi. Lucrarea prezinta o serie de indicatii practice, dificultati si tehnici de remediere ale acestora in rezolvarea programelor matematice, detalii de implementare in programe de calcul, aspecte practice, etc. La sfirsitul fiecarui paragraf se prezinta note si referinte bibliografice. Sub acest aspect lucrarea este o importanta contributie la clarificarea aspectelor de implementare in programe de calcul a algoritmilor de optimizare. In anexa B se prezinta programele FORTRAN a 19 subrutine care implementeaza metoda programarii patratice succesive.

Andrasiu, M.,
Baciu, A.,
Pascu, A.,
Puscas, E.,
Tasnadi, Al.
Metode de Decizii Multicriteriale
Editura Tehnica, Bucuresti 1986 (200 pg.)

Cuprins

  Prefata
 1. Modele de decizii multicriteriale
 2. Metode de evaluare a coeficientilor de importanta
 3. Metode pentru decizii multiatribut
 4. Extensii ale deciziilor multicriteriale
 5. Aplicatii tehnico-economice
 6. Proceduri informatice utilizate in rezolvarea problemelor de ierarhizare
  Anexa I. Echivalenta unor metode de decizii multicriteriale
  Anexa II.Teorema lui Arow
  Biblografie (87 titluri)
  Cuprins
Comentarii:

Lucrarea prezinta la un nivel informativ, fara demonstratii de rezultate matematice, o serie de metode de decizii multicriteriale. Nu sunt prezentati algoritmi, ci doar metode ilustrate prin exemple numerice de test.

Baciu, A.,
Pascu, A.,
Puscas, E.
Aplicatii ale Cercetarii Operationale
Editura Militara, Bucuresti 1988 (196 pg.)

Cuprins

  Prefata
 1. Concepte de baza
 2. Conditii de optimalitate
 3. Metode de generare a solutiilor nondominante
 4. Metoda criteriului global
 5. Metode cu informatie preferentiala data apriori
 6. Metode cu informatii preferentiale date progresiv (interactive)
 7. Programare stochastica cu mai multe obiective
 8. Aplicatii
  Bibliografie (65 titluri)
Stancu-Minasian, I.M. Metode de Rezolvare a Problemelor de Programare Fractionara
Editura Academiei Romane, Bucuresti 1992 (315 pg.)

Cuprins

 1. Aplicatii ale programarii fractionare
 2. Functii convexe, cvasiconvexe, pseudoconvexe, logaritmic-convexe, alfam-convexe
 3. Metode de rezolvare a problemelor de programare liniara fractionara
 4. Programarea neliniara fractionara
 5. Dualitatea in programarea fractionara
 6. Programarea fractionara cu mai multe functii obiectiv
 7. Programarea fractionara in domeniul complex
 8. Probleme speciale de programare liniara fractionara
 9. Programarea liniara fractionara intreaga si mixta
 10. Problema de transport fractionara
  Bibliografie (776 titluri)
  Indice de termeni
  Indice de nume
  Contents
Comentarii:

Lucrarea constituie o dezvoltare riguroasa a domeniului programarii fractionare, si contine numeroase exemple numerice, note istorice si comentarii. Nu sunt tratate aspectele de implementare numerica a algoritmilor prezentati, si nici comparatii numerice intre diferitele metode de rezolvare a programelor fractionare. Nu este considerata nici complexitatea algoritmilor.

Popovici P.,
Cira, O.
Rezolvarea Numerica a Ecuatiilor Neliniare
Editura sigNata, Timisoara 1992 (268 pg.)

Cuprins

  Prefata
  Cuprins
 1. Rezolvarea numerica a ecuatiilor algebrice
 2. Ecuatii cu diferente corespunzatoare problemelor la limita neliniare
 3. Convergenta locala a unor metode iterative
 4. Algoritmi de calcul si programe
  Bibliografie (peste 200 titluri)
Comentarii:

Se prezinta o serie de metode si algoritmi pentru rezolvarea ecuatiilor operatoriale pe spatii finit dimensionale. Capitolul 1 contine metode de rezolvare a ecuatiilor algebrice de tip polinom, precum si unele programe FORTRAN. Capitolele 2 si 3 sunt dedicate rezolvarii numerice a ecuatiilor neliniare in spatii finit dimensionale sau spatii Hilbert reale, ecuatii care provin prin discretizarea unor ecuatii diferentiale neliniare asociate problemelor la limita bilocale (pentru eduatii diferentiale slab neliniare), sau cvasiliniare, problema Diriclet, etc. Algoritmii prezentati considera structura de matrice rara asociate sistemelor algebrice liniare asociate. Capitolul 4 descrie algoritmii de calcul si programele FORTRAN corespunzatoare metodelor prezentate in capitolul 3. Lucrarea constituie o incercare de prezentare si clarificare a acestor probleme. Algoritmii sunt studiati la un nivel informativ, fara a se specifica o serie de proprietati privind, de exemplu, viteza de convergenta, cerintele de memorie, dependenta de parametri (tolerante, puncte initiale), etc. Programele de calcul sunt clar scrise la un nivel academic, fara pretentia de a putea fi utilizate in laborator pentru eventuale studii comparative, sau in mediu industrial.

Mircea Ancau,
Liviu Nistor
Tehnici Numerice de Optimizare in Proiectarea Asistata de Calculator
Editura Tehnica, Bucuresti, 1996 (144 pg.)

Cuprins

  Prefata
  Cuprins
 1. Concepte de optimizare
 2. Optimizarea problemelor dependente de o singura variabila
 3. Optimizarea problemelor dependente de n variabile, fara restrictii
 4. Optimizarea problemelor dependente de n variabile, cu restrictii. Programarea liniara
 5. Optimizarea problemelor dependente de n variabile, cu restrictii. Programarea neliniara
 6. Optimizare multicriteriala
  Anexa 1. Determinarea graficului functiei obiectiv, prin curbe de valoare constanta
  Anexa 2. Metoda GRID
  Anexa 3. Metoda FIBONACCI
  Anexa 4. Metoda sectiunii de aur
  Anexa 5. Determinarea capetelor intervalului ce contine punctul de minim
  Anexa 6. Determinarea unei radacini reale a unui polinom, prin netoda lui Newton
  Anexa 7. Algoritmul COMPLEX
  Anexa 8. Interpolare polinomiala
  Bibliografie
Comentarii:

Lucrarea este o introducere in domeniul foarte bogat al optimizarii liniare si neliniare. Fara definitii, teoreme sau demonstratii, se prezinta la nivel foarte informativ problematica conceptelor de baza ale optimizarii. Pentru rezolvarea problemelor de optimizare monodimensionala se utilizeaza cateva metode GRID, FIBONACCI, sectiunea de aur, interpolare patratica sau cubica pentru care se prezinta organigrame. Nu se dau exemple numerice, experienta de calcul, bibliografie, etc. Pentru optimizarea fara restrictii se prezinta metoda de cautare aleatoare, metoda relaxarii, metoda pasului descendent, metode de directii conjugate, si metoda Newton. Toate aceste metode sunt numai prezentate sub forma unor scheme logice. Se fac observatii asupra criteriilor de convergenta. In ceea ce priveste programarea liniara se prezinta Pl in forma standard, metoda simplex la un nivel foarte sumar. Optimizarea cu restrictii prezinta algoritmul COMPLEX, metode de tip SUMT (penalizare eterioara, penalizare interioara, penalizare interioara extinsa), metoda multiplicatorilor Lagrange, toate aceste numai descriptiv. Algoritmii sunt prezentati sub forma unor scheme logice. Nu se fac comentarii asupra: bunei definiri, convergentei, complexitatii numerice, experientei de calcul, comparatii, etc. Optimizarea multicriteriala considera problema Pareto, bazele teoretice ale optimizarii multicriteriale, precum si cateva metode de optimizare multicriteriala. Printre acestea mentionam: metoda criteriului global,metoda functiilor de utilitate, metoda ordonarii, metoda nivelelor ideale,metoda minimax. Nu se fac nici un fel de observatii teoretice, nici practice computationale, etc. Anexele contin programe C++. Bibliografia contine 39 de titluri, din care 12 romanesti.

Constantin Zalinescu Programarea matematica in spatii normate infinit dimensionale
Editura Academiei Romane, Colectia: Analiza Moderna si Aplicatii. ISBN 973-27-0578-7

Cuprins


  Prefata
  Cuprins
 1. Rezultate preliminae de analiza functionala
 2. Programare convexa
 3. Programare neconvexa
  Exercitii
  Note bibliografice
  Bibliografie (60 de titluri)
  Index
  Notatii
  Contents
Comentarii:

Lucrare densa, bine sudata, care se centreaza pe dezvoltarea aspectelor teoretice ale programarii matematice in spatii normate infinit dimensionale. In primul capitol se prezinta, cu detalii, o serie de rezultate de baza din analiza functionala, care formeaza aparatul matematic cu care se opereaza in restul lucrarii. Capitolul doi contine un studiu foarte detaliat al functiilor convexe si al programarii convexe, insistandu-se asupra dualitatii, si a conditiilor de optimalitate. Ultimul capitol este dedicat prezentarii conditiilor necesare si suficiente pentru programarea convexa in care functiile problemei sunt Frechet diferentiabile. Lucrarea contine un numar de 30 de exercitii rezolvate, care ilustreaza problematica optimizarii in spatii infinit dimensionale. Lucrarea este o contributie importanta la consolidarea aparatului teoretic necesar rezolvarii problemelor de programare matematica.

Radu Serban,
Tudor Dumitrescu
Metode de Optimizare
Editura Matrix Rom - Bucuresti, 1998 (171 pg.)
ISBN 973-9390-53-6

Cuprins


  Cuprins
  Introducere
 1. Convexitate
 2. Programare liniara
 3. Dualitate in programarea matematica
 4. Algoritmi de optimizare unidimensionala
 5. Optimizare multidimensionala fara restrictii
 6. Optimizare convexa cu restrictii
 7. Metoda functiilor de penalizare
  Bibliografie (45 de titluri)
Comentarii:

Lucrarea constituie o introducere in programarea matematica. Dupa tratarea catorva aspecte ale convexitatii, autorii considera problema programarii liniare prin prezentarea algoritmului simplex. Nu sunt discutate chestiunile de convergenta si de complexitate ale algoritmului, foarte actuale de altfel. Nu se face nici o referire la problemele de reprezentare a inversei bazei si nici la cele de implementare computationala in vederea rezolvarii problemelor de mari dimensiuni. Nu se prezinta, nici macar in treacat, metodele de punct interior, care in ultimii 15 ani au dominat, atat din punct de vedere teoretic cat si practic, cercetarea in domeniul programarii liniare (si neliniare). Referitor la algoritmii de optimizare fara restrictii sau cu restrictii, acestia sunt prezentati foarte succint, fara detalii si fara nici o ilustrare computationala. Ca o noutate se prezinta algoritmul parabolei tangente pentru care nu se demonstreaza teoreme de convergenta si nici nu se detaliaza exemple numerice care sa ilustreze functionarea acestuia in comparatie cu algoritmii cunoscuti. In cadrul metodelor quasi-Newton de optimizare fara restrictii nu se prezinta metoda BFGS, care la ora actuala este considerata cea mai buna metoda de optimizare a problemelor de dimensiuni mici si medii. Metodele de optimizare cu restrictii sunt foarte expeditiv tratate, fara justificari matematice si fara ilustratii computationale. Lucrarea contine o serie de erori de tipografiere (paginile 70,96,99,101,111,118,124). In sine lucrarea este de mica importanta, recomandandu-se ca o prima luare de contact cu problematica foarte bogata a programarii matematice.

Radu Serban Optimizare cu Aplicatii in Economie
Editura Matrix Rom - Bucuresti, 1999 (183 pg.)
ISBN 973-9390-82-X

Cuprins


  Cuprins
  Introducere
 1. Metode iterative de rezolvare a ecuatiilor, fara puncte de divergenta
 2. Optimizare unidimensionala
 3. Optimizare multidimensionala
 4. Optimizare convexa cu restrictii
 5. Metoda functilor de penalizare
 6. Aplicatii in economie
  Bibliografie (66 de titluri)
Comentarii:

In esenta aceasta carte este o reeditare a lucrarii "Metode de Optimizare " scrisa de autor impreuna cu Tudor Dumitrescu. Aceleasi observatii sunt valabile si aici. In plus, autorul prezinta aici trei aplicatii privind: programarea operativa a productiei la o otelarie electrica, algoritm pentru programarea productiei in industria metalurgica si chimica, precum si modelarea matematica si rezolvarea problemei repartitiei optime a sarcinii electrice si termice intre grupurile unei termocentrale.

Moise Cocan
Anca Vasilescu
Programarea matematica folosind MS Excel Solver, Management Scientist, Matlab
Editura Albastra - Cluj-Napoca, 1999 (181 pg.)
ISBN: 973-9443-10-9

Cuprins (extras)


  Cuprins
  Introducere
 1. Modele de probleme de programare matematica
 2. Probleme economico-sociale si tehnice care se modeleaza ca probleme de programare matematica
 3. Componenta Solver din MS-EXCEL
 4. Aplicatia The Management Scientist
 5. Aplicatia MATLAB
 6. Probleme rezolvate
  Bibliografie (21 de titluri)
Comentarii:

Lucrarea reprezinta o contributie importanta la popularizarea programarii matematice in tara noastra. Se prezinta o serie de modele de programare matematica, impreuna cu semnificatia lor fizica. Autorii prezinta aplicatiile MS Excel Solver, The Management Scientit si Matlab la nivel de detalii tehnice aratand functionarea acestora pentru rezolvarea unor probleme tipice de programare matematica. Nu se face nici o referinta privind dimensiunea maxima a problemelor care se pot rezolva cu aceste pachete, experienta de calcul, eventual comparatii cu alte pachete de optimizare consacrate, etc.
In esenta lucrarea este o buna introducere in prezentarea acestor produse.

Neculai Andrei, Programarea Matematica Avansata. Teorie, Metode Computationale, Aplicatii.
Editura Tehnica, Bucuresti 1999, XXXI + 879 pagini.
ISBN: 973-31-1387-0
Grigore Moisil Award - Romanian Academy - 2001
Neculai Andrei, Programarea Matematica. Metode de Punct Interior
Editura Tehnica, Bucuresti, 1999, 400 pagini.
ISBN: 973-31-1392-1
Mihai Turinici Matematici speciale aplicate in economie.
Partea I. Programare liniara si grafuri.
Partea II. Programare neliniara si dinamica.

Casa de Editura VENUS, Iasi 1999.
Neculai Andrei, Optimizare fara Restrictii. Metode de directii conjugate
Editura MatrixRom, Bucuresti, 2000, 158 pagini.
ISBN: 973-685-086-2
Neculai Andrei, Metode de Punct Interior in Optimizarea Convexa
Editura MatrixRom, Bucuresti, 2000, 389 pagini.
ISBN: 973-685-165-6

Pagina conceputa si mentinuta de Dr. Neculai Andrei