MATHEMATICAL PROGRAMMING

List of Books Published

by Romanian Authors

in the XXIst CenturyLast update: January 22, 2007
Author(s) Book - Contents - Comments
Lorena Tufan
Universitatea "Spiru Haret", Bucuresti.
Culegere de probleme de optimizare convexa
Editura Fundatiei "Romania de Maine"
Bucuresti, 2001
ISBN: 973-582-433-7, 172 pagini
Prefata
Cuprins
1. Programare liniara
2. Programare neliniara
Neculai Andrei Programare Semidefinita
MATRIXROM Publishing House - Bucharest, 2001
ISBN: 973-685-241-5
144 pages
Neculai Andrei Pachete de Programe, Modele si Probleme de Test pentru Programarea Matematica
MATRIXROM Publishing House - Bucharest, 2001
ISBN: 973-685-372-1
590 pages
Neculai Andrei Sisteme si Pachete de Programe pentru Programarea Matematica
Technical Press - Bucharest, 2002
High Performance Computing Series
ISBN: 973-31-2093-6
483 pages.
Gabriela Cristescu
Dept. of Mathematics and Computer Science, 
University of Arad, Romania 
E-mail: gcristescu@inext.ro 
Liana Lupsa
Faculty of Mathematics, 
University of Cluj-Napoca, Romania 
Non-Connected Convexities and Applications
Kluwer Academic Publishers 
Hardbound, ISBN 1-4020-0624-1, June 2002, pp.388 
EUR 132.00 / USD 120.00 / GBP 83.00 
Book Series: APPLIED OPTIMIZATION : Volume 68 
  Table of contents. Preface. Acknowledgements. Main notations.
  Part 1: Non-connected convexity properties. 
  1. The fields of non-connected convexity properties. 
  2. Convexity with respect to a set. 
  3. Behaviours. Convexity with respect to a behaviour. 
  4. Convexity with respect to a set and two behaviours. 
  5. Convexities defined by means of distance functions. 
  6. Induced convexity. 
  7. Convexity defined by means of given functions. 
  8. Classification of the convexity properties. 
  Part 2: Applications. 
  9. Applications in pattern recognition. 
  10. Alternative theorems and integer convex sets. 
  11. Various types of generalised convex functions and main properties. 
  12. Applications in optimisation. 
  13. Applications in pharmaco-economics. 
  References. 
  Authors index. 
  Subject index. 
  Figures index. 
  Tables index.
Dorel I. Duca
Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca 
E-mail: dduca@math.ubbcluj.ro
Optimizare in Spatiul Complex
Editura GIL 
ISBN: 973-9238-33-5, 2002, pp.183 
  Introducere
  1. Elemente de analiza convexa in spatiul complex 
      1. Notiuni si rezultate preliminare
      2. Subspatii liniare
      3. Multimi afine
      4. Multimi convexe
      5. Separarea multimilor convexe
      6. Conuri
      7. Polara (duala) unei multimi
      8. Teoreme de alternativa
      9. Functii convexe si generalizari
    10. Cateva rezultate asupra functiilor convexe
  2. Optimizare in spatiul complex
      1. Formularea generala a problemei de optimizare in spatiul 
          complex
      2. Cateva rezultate generale din optimizarea in spatiul complex
      3. Conditii necesare si conditii suficiente pentru solutiile 
          optime ale problemelor de optimizare in spatiul complex
          fara ipoteze de diferentiabilitate asupra functiilor
      4. Conditii necesare pentru solutiile optime ale problemelor
          de optimizare in spatiul complex cu ipoteze de
          diferentiabilitate asupra functiilor
      5. Conditii suficiente pentru solutiile optime ale problemelor 
          de optimizare in spatiul complex cu ipoteze de 
          diferentiabilitate asupra functiilor
      6. Alte tipuri de probleme de optimizare in spatiul complex
  3. Dualitate in optimizarea in spatiul complex
      1. Dualitate in optimizarea in spatiul complex
      2. Dualitate in optimizarea patratica in spatiul complex
      3. Dualitate in optimizarea liniara in spatiul complex
      4. Duala dualei in optimizarea in spatiul complex
      5. Duale de ordin superior in optimizarea in spatiul complex
  Bibliografie 
Anton Batatorescu
Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Matematica si Informatica
Metode de optimizare liniara
Editura Universitatii din Bucuresti,
Bucuresti, 2003
ISBN: 973-5752-720-6, 168 pagini
lei 132000.
Prefata
Cuprins
1. Programare liniara
2. Metode de descompunere
3. Metode cu siruri recurente
Bibliografie
Index
Neculai Andrei Modele, Probleme de test si Aplicatii de Programare Matematica
Technical Press - Bucharest, 2003
High Performance Computing Series
ISBN: 973-31-2094-4
479 pages.
Award for the best Book in Informatics - Asociatia Editorilor din Romania - 2003
Neculai Andrei Convergenta Algoritmilor de Optimizare
Technical Press - Bucharest, 2004
High Performance Computing Series
ISBN: 973-31-2195-9
306 pages.
Constantin Popa, Elena Pelican
Introducere in Analiza Numerica
Editura MatrixRom - Bucuresti, 2005 
ISBN: 973-685-991-6
150 pagini.
1. Reprezentarea numerelor in calculator. Erori de calcul
2. Calculul valorilor functiilor elementare
3. Aproximarea solutiilor ecuatiilor si sistemelor de ecuatii neliniare
4. Aproximare, interpolare si derivare numerica
5. Integrare numerica
6. Aproximarea solutiilor ecuatiilor diferentiale ordinare
7. Netode directe pentru sisteme liniare
8. Metode iterative pentru sisteme liniare
9. Aproximarea valorilor si vectorilor proprii
Bibliografie (31 de titluri)
Neculai Andrei Teorie versus Empirism in Analiza Algoritmilor de Optimizare
Technical Press - Bucharest, 2004
High Performance Computing Series
ISBN: 973-31-2233-5
354 pages.
Elena Pelican
Analiza Numerica
Complemente, exercitii si probleme. Programe de calcul 
Editura MatrixRom - Bucuresti, 2006
ISBN: 973-755-077-4
258 pagini.
1. Aproximarea solutiilor ecuatiilor neliniare
2. Aproximarea si interpolarea functiilor
3. Integrarea numerica
4. Aproximarea solutiilor ecuatiilor diferentiale
5. Metode directe
6. Metode iterative pentru sisteme liniare
7. Aproximarea vectorilor si valorilor proprii
8. Probleme in sensul celor mai mici patrate
9. MATLAB. Prezentare generala
Bibliografie (40 de titluri)
Marius Radulescu, Sorin Radulescu, Constanta Zoie Radulescu Modele matematice pentru optimizarea investitiilor financiare
Editura Academiei Romane - Bucharest, 2006
ISBN: 973-27-1316-X
211 pages
1. Teoria moderna a portofoliilor
2. Modelarea matematica a riscului
3. Valoarea la risc(VaR) si Valoarea conditionata la risc (CVaR)
4. Modele clasice de selectie a portofoliilor
5. Frontiera eficienta asociata problemelor de selectie a portofoliului
6. Modele de selectie a portofoliilor cu restrictii de tip discret
7. Modele de optimizare a portofoliului de tip medie-dispersie cu portofoliu initial si costuri de tranzactie
8. Modele de selectie a portofoliului bazate pe masuri asimetrice ale riscului
9. Modele multiperioada pentru selectia portofoliilor cu costuri de tranzactie si portofoliu initial
10. Algoritmi si metode pentru rezolvarea problemelor de optimizare a investitiilor
Concluzii
Bibliografie
Index de termeni folositi in lucrare
Abstract of the Book
Contents
Cristian Patrascioiu Tehnici de optimizare. Aplicatii numerice
Editura MatrixRom, Bucuresti, 2008
ISBN: 978-973-755-323-2
184 pagini
Referenti Stiintifici: Prof.dr.ing. Mihaela Oprea; Conf.dr.ing. Arpad Imre-Lucaci
1. Reprezentarea grafica in PASCAL a functiilor monovariabile
2. Reprezentarea grafica in MATLAB a functiilor monovariabile
3. Aproximarea functiilor monovariabile prin regresie polinomiala
4. Aproximarea functiilor multivariabile prin regresie multipla liniara
5. Metode de explorare exhaustiva
6. Metode de eliminare
7. Metode de interpolare
8. Reprezentarea grafica in MATLAB a functiilor multivariabile
9. Metode de explorare a functiilor obiectiv multivariabile
10. Optimizarea liniara multidimensionala cu restrictii liniare
Bibliografie
Comentarii: Lucrare fara pretentii, orientata mai mult spre laborator cu aplicatii in Pascal si Matlab. Probabil ca un titlu mai adecvat ar fi fost: Aplicatii Numerice in PASCAL si MATLAB.
Problemele de optimizare sunt foarte putin reprezentate. Matlab este un mediu foarte puternic in care se pot rezolva probleme complexe de optimizare. Autorul prezinta exemple foarte simple, triviale. Lucrarea ar fi avut un alt impact daca s-ar fi prezentat cateva exemple reale, bine documentate, din industria petrolului, care abunda de modele de optimizare liniare s-au neliniare.
Lucrarea contine o bibliografie cu 19 titluri care nu sunt mentionate pe parcursul lucrarii.
Vasile Masgras

Cercetari Operationale
Editura Fair Partners, Bucuresti, 2004
Seria: Manuale. Tratate. Monografii (vol. 47)
ISBN: 973-8470-28-5
194 pagini
Referenti Stiintifici: Prof. Univ. Dr. Mariana Craiu; Prof. Univ. Dr. Constantin Radu
Universitatea Politehnica Bucuresti
Introducere
Cuprins
1. Programarea liniara
2. Problema transporturilor
3. Teoria jocurilor
4. Teoria grafurilor
5. Teoria asteptarii
6. Probleme propuse
Bibliografie
Comentarii: Lucrare cu un nivel stiintific si practic scazut. Se constituie ca o introducere fara pretentii in domeniul foarte bine cunoscut al cercetarilor operationale. Avand in vedere continutul, aceasta lucrare nu se incadreaza in seria "Manuale. Tratate. Monografii" promovata de Editura Fair Partners. In cele 5 capitole nu se face nici o prezentare a noutatilor din domeniu, aspecte computationale si aplicatii practice (macar la nivel descriptiv). De exemplu, pentru programarea liniara se insista numai asupra algoritmului simplex, fara nici o referire la metodele de punct interior care sunt cunoscute de peste 25 de ani. Lucrarea contine o bibliografie cu 37 titluri, foarte vechi, care nu sunt mentionate sau citate pe parcursul lucrarii.

Vasile Masgras

Programare neliniara. Programare dinamica
Editura Fair Partners, Bucuresti, 2007
ISBN: 978-973-8470-85-9
104 pagini
Referenti Stiintifici:
Prof. Univ. Dr. Stefan Mititelu, Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti
Prof. Univ. Dr. Mariana Craiu, Universitatea Politehnica, Bucuresti
Cuprins
Prefata
Programare neliniara
1. Punerea problemei
2. Metoda lagrangeanului
3. Programare convexa
4. Metoda Rosen (metoda gradientului proiectat)
5. Metoda Zoutendijk (metoda directiilor admisibile)
6. Programare patratica
7. Metoda Frank si Wolfe
8. Algoritmul Theil-Van de Panne
9. Dualitatea in programarea liniara
10. Algoritmul Hildreth-d'Esposo
11. Metoda transformarii
Programare dinamica
1. Generalitati
2. Procese secventiale de decizii (analiza prospectiva sau progresiva)
3. Procese secventiale de decizii (analiza retrospectiva sau regresiva)
4. Rezolvarea retrospectiva a cazului aditiv
5. Rezolvarea prospectiva a cazului aditiv
6. Exemple
7. Ecuatiile functionale ale programarii dinamice pentru functii obiectiv decompozabile
8. Probleme markoviene de decizie rezolvate cu metodele programarii dinamice
Probleme propuse
Bibliografie
Comentarii: In domeniul programarii neliniare s-au inregistrat progrese semnificative care s-au finalizat cu metode foarte puternice capabile sa rezolve probleme de optimizare neliniara de mari dimenisiuni si care au fost implementate in pachete de programe si tehnologii informatice remarcabile. Se prezinta succint algoritmi foarte vechi care actualmente nu mai fac parte din arsenalul metodelor parctice de rezolvare a problemelor de optimizare neliniara.
Capitolul dedicat programarii dinamice este o introducere in acest domeniu. Lucrarea contine o bibliografie cu 24 titluri, extrem vechi, care nu sunt mentionate sau citate pe parcursul lucrarii. Se vede ca autorul nu este introdus in noutatile domeniului si nici nu cunoaste lucrarile recente reprezentative din aceasta arie de preocupari, foarte activa.

 

 


Established and maintained by Dr. Neculai Andrei