Prefatã

   Introducerea experimentelor fizice sistematice de către Galilei și a calculului diferențial și integral de către Newton și Leibniz au permis transformarea fundamentelor operaționale ale științei în ceea ce se cunoaște a fi știința modernă de astăzi. Acestea au instituit primatul matematicii. Dezvoltarea calculatoarelor, și a posibilităților de rezolvare a modelelor matematice din ce în ce mai complexe, au permis reîntoarcerea la lumea fizică a sensurilor, iar disciplina care realizează această reconsiderare a primatului existenței este informatica.

Scopul monografiei. Efortul nostru în scrierea acestei monografii se concentrează asupra precizării definiției informaticii, precum și a problemelor fundamentale ale acesteia. Informatica se instituie ca un instrument major al cunoașterii prelungind analiza conceptelor matematice din punctul de vedere al puterii lor computaționale. Problemele fundamentale ale informaticii se referă la algoritmizarea conceptelor matematice, studiul convergenței algoritmilor, studiul complexității acestora și a naturii calculului, precum și la realizarea experimentelor computaționale.

Structura monografiei. Monografia este structurată în patru capitole. Primul este dedicat definiției informaticii. Se arată că informatica este acea activitate de mare intelectualism, ca doctrină prin care cunoașterea - parțial sau total - este obținută prin rațiune pură, care realizează reîntoarcerea din primatul matematicii la lumea fizică, reală a sensurilor. Informatica se definește ca un mod concret de realizare a experimentelor computaționale controlate, de coborâre în computațional a conceptelor matematice, de algoritmizare a acestor concepte, de studiul convergenței și a complexității acestor concepte. Privită în profunzimi, informatica este algebră liniară computațională, care în esența ei constă în transformarea unui concept matematic într-un algoritm și apoi transformarea acestuia într-un program de calcul operațional pe calculatoare. Având în vedere că informatica se prezintă ca o ramură a matematicii care finalizează gândirea matematică în sensul precizării conținutului conceptelor matematicii din punct de vedere computațional, în capitolul doi prezentăm fundamentele matematicii. Acestea se definesc ca studiul logicii și a bazelor filosofice ale matematicii incluzând problema dacă axiomele unui sistem dat asigură consistența și completitudinea acestuia. În acest sens se prezintă principalele concepte și direcții de cercetare asupra naturii și fundamentelor matematicii, precum și cei mai iluștri actori care le-au definit și promovat. Se insistă asupra logicismului, simbolismului, formalismului, intuiționismului, precum și asupra limitării sistemelor logico-formale exprimată de teorema lui Gödel. Este evident că întotdeauna există o expresie de interes în a cunoaște direcțiile și dezvoltările științelor matematicii. Ce domenii, ce metode, ce fapte ale gândirii matematice vor fi active în viitorul apropiat sau mai depărtat ? De aceea, pentru a vedea de unde își trage informatica seva, în capitolul trei prezentăm probleme matematice sub forma a trei liste. Prima este lista lui Hilbert care conține 23 de probleme formulate de acesta la începutul secolului al XX-lea. A doua este lista lui Landau care conține patru probleme formulate în 1912. La o sută de ani după Hilbert, Smale a propus o listă de 18 probleme considerate ca problemele secolului al XXI-lea. Diferența importantă dintre problemele lui Hilbert și cele ale lui Smale este că din cele 18 aproape toate implică fie teoria computabilității (a calculului), fie teoria sistemelor dinamice, fie ambele. Hilbert trăia sub primatul matematicii, pe de altă parte Smale insistă asupra calculului soluțiilor problemelor matematice considerate, cu un interes major asupra complexității calculului. Diferența dintre aceste abordări este enormă și arată noua poziție a oamenilor de știință determinată de informatică, definită ca activitatea de coborâre în computațional a conceptelor matematice, de reîntoarcere la primatul existenței. În capitolul patru prezentăm fundamentele informaticii ca problema complexității computaționale și respectiv matematica experimentală. Se arată cum modelul computațional dat de mașina Turing, care a furnizat un cadru excepțional de dezvoltare a fundamentelor teoretice ale științei calculatoarelor, este modificat pentru a defini o teorie a calculului și a complexității peste inele sau câmpuri arbitrare. Noțiunile fundamentale din analiza numerică ca număr de condiționare, erori de rotunjire, aproximare sunt introduse în teoria complexității pentru a defini un nou model computațional. Instrumentele și tradițiile din știința calculatoarelor sunt combinate cu cele din analiza numerică pentru a înțelege natura și complexitatea calculului.

Adresabilitate. Monografia se adresează tuturor celor interesați în cunoașterea conținutului informaticii, a problemelor fundamentale ale acestei discipline ca ramură a matematicii care prelungește analiza conceptelor matematice din punctul de vedere al „puterii lor computaționale". Parcurgerea acestei monografii implică conștientizarea conținutului și operarea cu o serie de concepte de matematică superioară din algebră, calcul diferențial și integral, ecuații diferențiale, analiză pe varietăți, optimizare, analiză numerică, precum și teoria complexității.

Mulțumiri. Autorul mulțumește Fundației Alexander von Humboldt pentru generozitatea și solicitudinea cu care a știut să-l sprijine de-a lungul timpului atât în perioada stagiului de peste doi ani petrecuți în câteva Universități din Germania, cât și după aceea. De asemenea, autorul mulțumește celor câțiva colegi și prieteni cu care a discutat conținutul și structura acestei monografii. În același timp, autorul este recunoscător soției sale Mihaela și copiilor Teodor, Denisa și Cosmin pentru afecțiunea și înțelegerea cu care l-au înconjurat și sprijinit în efortul de a concretiza o muncă depusă pe parcursul a mai bine de 35 de ani.

București,
Ianuarie 16, 2006

                                                                                                                                   Neculai Andrei